I det følgende indlæg har jeg sammensat en lille guide, så du kan autorisere dit revisionsselskab, din bogholder eller en helt tredje til at se dine skatteoplysninger. Følg vejledningen punkt efter punkt og du vil være i mål inden for kort tid.

1

God fornøjelse!

SÅDAN GØR DU:

Gå ind på SKAT’s hjemmeside: www.skat.dk

Log ind på din tast-selv borger enten via tast-selv kode eller nem-ID.

Gå til Profil i højre hjørne.

Vælg herefter Giv adgang til rådgivere eller andre.

Indtast CVR nr. på din revisor eller bogholder

Sæt flueben i “adgang til alle informationer”

Tryk Godkend nederst på siden.

Autorisationen til din revisor eller bogholder er hermed givet. Der kan forekomme en ventetid på 30 minutter før autorisationen virker.

Log af dit tast-selv.

Er du gift? bedes du autoriserer din ægtefælle på samme fremgangsmåde.